Indstilling af VESTERVIG til Årets Landsby 2013

 

Fokus på erhverv, bredbånd og tilflytning

 

Vestervig er en by i total forvandling. For få år siden var byen præget af forfald og tristhed og var i en negativ spiral. I dag sprudler byen af nye projekter, huse er revet ned og optimismen blomstrer. Det hele skyldes nogle udsædvanligt engagerede, frivillige borgere, der har løftet i fællesskab. Nu er Vestervig kendt som byen hvor man gør noget og på grund af de gode rammer og den gode historie strømmer nye borgere til. Der etableres nye virksomheder og foretagsomheden kender ingen grænser. Det er ikke så dårligt for en lille by længst væk fra København og 35 km til den nærmeste købstad.

 

På det seneste er der etableret en tankstation for egen regning af en lokal virksomhed, en virksomhed rykker ind med 2 ansatte i det nye iværksætter hus som skal drives af Vestervig Byfornyelsesselskab (ejet af 130 af byens borgere). En kreativ iværksætter driver sin virksomhed fra det ny renoverede Thinghus.  Kunstnere køber eller lejer sig ind i tomme butikker. Thinghuskroen har udvidet med fortovsservering.

I byens industrikvarter er der en vinduesfabrik som leverer kvalitetsvinduer til de fineste adresser og der er en Opelforhandler. Mange håndværkere og enkeltmands virksomheder driver deres forretning fra byen. Vognmand, handymand ja selv forsikring findes der.

Et nyetableret flygtningecenter giver liv i byen og mange arbejdspladser. Alt i alt er der nok  250 arbejdspladser i byen.

I sommeren 2013 er der etableret fibernet i byen.

 

 

Seje ildsjæle

Hvordan kan en by med 760 indbyggere vende den negative spiral? Det er et svært spørgsmål, men en handlekraftig og tålmodig Håndværker- og Borgerforening, der kan finde ud af at uddelegere og begejstre frivillige, er i hvert fald en del af svaret. Initiativ, iderigdom og fællesskab er en anden del af svaret. Byens borgere har på usædvanlig stærk vis stået sammen i tykt og tyndt, og hver og én yder sit bidrag til en ny udvikling.

 

Det er nu 9 år siden, at Håndværker- og Borgerforeningen gik i gang med udviklingen af byen.

På grund af det høje aktivitetsniveau i byen, borgernes engagement og konkrete ønsker for fremtiden, var det let for kommunen at gå i samarbejde med dem. Sidenhen blev Vestervig en del af projekt Mulighedernes Land - et demonstrationsprojekt hvor landdistrikter skal vise nye veje. Projektet er støttet af Realdania og Thisted Kommune. På den måde bliver udviklingen i Vestervig til inspiration for andre landsbyer i Danmark.

 

Forvandlingen

Vestervig er en meget gammel by, som er opstået 1 km. syd for Vestervig Kirke i Thy.

Thinghuset åbnedes i 1833, og efterfølgende kom flere forskellige ting. Bl.a. byggedes i 1855 her det første sygehus i Thisted Amt. Mere om byens historie kan læses i bogen ”VESTERVIG – historier fra byen”, som nogle ildsjæle så udmærket skrev i 2003.

 

Byen har især efter 1960 været i en meget dårlig spiral, hvor der ligesom i rigtig mange landsbyer skete et forfald, og husspekulanter o.l. opkøbte huse og lod dem forfalde.

Det kunne man desværre ikke gøre så meget ved på daværende tidspunkt, men man lod sig ikke slå ud af det. Så kunne der da tages fat på så meget andet. Der var ildsjæle nok.

 

Vestervig Håndværker- & Borgerforening har bestået i rigtig mange år, og foreningen er i tidens løb blevet omdrejningspunkt for byens udvikling. Der er dannet en masse udvalg til at varetage projekter i byen, som man kunne se der var fremtid i.

 

Vestervig Byfornyelse ApS

I 2006 samlede byen 200.000 kr. ind og stiftede Vestervig Byfornyelse ApS.  Målet var selv at gøre noget, for at få revet de gamle, forfaldne huse ned i byen, som skæmmede og ødelagde byens image. Det var 5 gæve gutter, der blev valgt til bestyrelsen, og de prøvede at få noget i gang med de indsamlede penge. De 2 første år var svære, da det ikke rigtig var mulig at gøre så meget , bort set fra at ”bide husspekulanterne i haserne” og ellers have is i maven.

Så begyndte der at komme skred i det hele, således at det første hus erhvervedes til nedrivning i januar 2010. Efterfølgende er 15 forfaldne huse forsvundet i byen, og der er kommet flotte græsplæner, havemure og p-pladser. Åen er blevet synlig øst for Klostergade, og man kan se klosterparken fra gaden. Græsplænerne klippes af frivillige naboer, så det ser pænt ud.

Et hus på Margrethevej erhvervedes i november 2010, og er nu ved rigtig megen frivillig indsats nænsomt restaureret. Alle har sagt ja til at hjælpe, hvis man da ikke lige skulle på arbejde. Huset blev solgt til overtagelse d. 1. sept. 2011.

 

Selskabet vil i fremtiden stå for driften af ”mulighedernes hus”. Et energihus (2020 byggeri) der skal rumme iværksættere. Iværksætterne vil nyde godt af det gode brand,  som er skabt omkring Vestervig.

 

 

Hjemmeside

På byens hjemmeside www.vestervig-by.dk fortælles der løbende om byens mange tiltag og aktiviteter.

Som I kan læse er Vestervig præget af en hel særlig frivillig ånd og et fantastisk fællesskab om byens udvikling. Og det har tilmed båret frugt.

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Keld Jensen

Formand for

Vestervig Håndværker- og Borgerforening

 

 

Mulighedernes hus, et iværksætterhus, bygges med opstart i oktober på en frund midt i byen, hvor der tidligere lå tre forfaldne huse

Mulighedernes hus er indpasset i naturen og gademiljøet. Huset skal, udover en servicevirksomhed, rumme inventar til et kontorfællesskab med adgang til det hurtigste fibernet.

 

                          Vestervig, ”Årets Landsby 2013”               Otterup, den 25. september 2013.

 

Kære 20 deltagende landsbyer.

 

En stor og varm tak for jeres store indsats i konkurrencen om titlen ”Årets Landsby 2013”.

Desværre kan kun en vinde, og svært har det været for dommerkomiteen, blandt de 20 flotte ansøgninger, at finde frem til vinderen.

De indsendte ansøgninger er enestående kildemateriale, som vi gerne vil have lov til at overdrage Syddansk Universitet til gavn for den videre landsbyforskning.

Det er 19. gang ”Landsbyerne i Danmark” udnævner et af Danmarks mange landsbysamfund til ”Årets Landsby”.De tidligere udnævnte landsbyer er i rækkefølge: Hvilsom, Skovlund, Tise, Jordrup, Billum, Svindinge, Samsø, Bårse, Filskov, Klejtrup, Korinth, Ballum, Gjøl, Vejrup, Janderup, Horslunde, Bagenkop, Vrads.

Temaet i år har været: ”Landsbysamfund i udvikling gennem mere bosætning, flere arbejdspladser, bedre kommunikation”.

De 20 deltagende landsbyer er: Herringløse, Torup, Nørhalne, Lohals, Høve, Krogsbølle, Sig, Gl. Rye, Gjerrind, Ugelbølle, Egebjerg, Kirke Værløse, Borbjerg-Hvem, Vestervig, Besser, Brylle, Hylke, Overlade, Tandslet, Trømmelstrup.       

Det har igen i år været en meget vanskelig opgave for dommerkomiteen: fhv. indenrigsminister,  Britta Schall Holberg (formand) – fhv. borgmester Poul Lindor Nielsen, Roskilde Kommune - viceborgmester Peter Christensen, Tønder Kommune – næstformand i ”Landsbyerne i Danmark” Hans Christensen, Højen – fhv. gårdejer Andreas Andreasen, Vester Vedsted.

Fælles for de 20 deltagende landsbysamfund er det folkelige engagement, ildsjæle, fællesskabet, frivilligheden og medbestemmelse. Det er disse værdier, der er den folkelige drivkraft bag bevaringen af landsbysamfundenes aktiviteter og kamp for vækst, udvikling og trivsel på landet.

Men også den fysiske udvikling i vore landsbysamfund er afgørende for liv på landet. Derfor tre hovedtemaer, hvor der sættes særlig fokus på betydningen af bosætning, arbejdspladser og kommunikation (fibernet, mobildækning).

Vestervig er det gode eksempel på ovenstående. For få år siden var Vestervig præget af forfald og tristhed. I dag sprudler Vestervig af nye projekter og optimisme. Nye borgere flytter til, nye arbejdspladser opstår og i sommeren 2013 blev der etableret fibernet i byen. En handlekraftig og tålmodig Håndværker- og Borgerforening står bag. Opskriften på succes er uddelegering til begejstrede frivillige, der har skabt initiativ, iderigdom og fællesskab (se vedlagte).           

Kontakt til formanden for Håndværker- og Borgerforeningen, Keld Jensen, tlf. 40819269

Endnu engang en stor og varm tak for jeres deltagelse. Jeg vedlægger ”Landsbyerne i Danmarks”  årsberetning 2013.

                                                                                    Venlig hilsen

                                                     Britta Schall Holberg                   Carsten Abild

                                                     Dommerkomiteen                       „Landsbyerne i Danmark“

                                                     Tlf. 64741947                              tlf. 40183206

                                                                                           

                                                                                                          

Her på siden kan der vederlagsfrit optages annoncer til arrangementer i Vestervig, hvortil der er offentlig adgang. Tilsendt materiale vil herefter blive bearbejdet og tilpasset siden, så annoncen vil fremtræde med størst mulig effekt.

(se bundbjælke)