Vestervig skole
 
Ved skoleloven af 1937 bestemtes det, at alle børn over 11 år skulle undervises i engelsk, tysk, håndgerning, husgerning sløjd og fysik. Man besluttede da at bygge en centralskole i Vestervig med de fornødne faciliteter til denne fagrække.
Vestervig Centralskole stod færdig 15. juni 1943 og fungerede som centralskole for 8 mindre skoler i området: Lindahlsminde Skole (1814 – 1977), Randrup Skole (1818 – 1948), Foghsminde Skole (1903 – 1953), Tåbel Skole (1903 – 1966), Oksenbøl Skole (1884 – 1943), Agger Skole (1843 – 1990), Sejersminde Skole (1914 – 1965) og Vestervig Skole (1914 – 1979).
 
 
Centralskolen tog navneforandring efter Vestervig forskoles nedlæggelse i 1979 og kom således til at hedde Vestervig Skole.
I 1990 blev Agger Skole og Gettrup Skole nedlagt og eleverne lagt til Vestervig Skole, som derved er den eneste tilbageværende skole i Gettrup, Vestervig og Agger sogne.
Vestervig Skole er udbygget flere gange. Første gang i 1958 – 59 og sidst i år 2001 hvor de nye SFO-lokaler "Buen" blev indviet.
Vestervig Skole har i dag ca. 218 elever og 18 lærere.
Skolen kører med 1 eller 2 klasser pr. årgang og har i øvrigt tilknyttet SFO’en ”Buen” med ca. 70 børn.

Sidst ændret af JA den 03.02-2012