De gammelkendte melodier fra forlængst hedengangne John Mogensen var et meget kærkomment genhør, - også at bedømme på den fyldte fængselsgård, hvor publikum var med fra først til sidst.

John Mogensens "look a like" Karsten Noel Toft, og hans absolut ikke mindre overbevisende pianist Brian Thomsen ramte både sang og musik så man skulle tro, at tiden var gået i stå. Krydret med morsomme vitser blev John Mogensens repertoire fra dengang servereret med den indlevelse og musikalitet, som tilhørerne nødigt ville slippe igen, - med en hel del ekstra numre i gevinst for berømmelsen.

Wm.  

Danmarksmestrene i Squash

Som det nok er kommet de fleste for øre på nuværende tidspunkt, på trods af de meget tavse medier, så kan vi her i byen bryste os af, at vores lokale piger forleden kæmpede sig til et meget fornemt Squashmesterskab, og som følge heraf, de bedste i hele Danmark..

Et kæmpe tillykke her igennem, og sikkert fra hele byens befolkning, hvor mange er mindst lige så stolte, som vinderne selv! 

Wm.

Glimt fra årets generalforsamlinger

Skriv en tekst her

Skriv en tekst her

Kalenderkoordineringsmøde

Til aftenens møde i Sognehuset 1. marts deltog 10 repræsentanter for arrangementsbekendgørelser i Agger, Krik og Vestervig. Formålet med mødet var at udvikle en metode til at undgå datosammenfald med andre tiltag i nærområdet.

Som et værktøj til delvist at afhjælpe problemet, diskuterede panelet en elektronisk- og en fysisk kalender, der skal være tilgængelig for alle arrangører i de nævnte områder, så man i videst muligt omfang undgår at lægge sine arrangementer på en allerede optaget dato.

Andre løsningsmodeller til formålet vil naturligvis blive afprøvet, indtil der ligger et optimalt værktøj klar til anvendelse.

Wm.     

    

Lokal nytårstaffel i Sognehuset

Den efterhånden traditionelle fællesspisning i Sognehuset blev afviklet 17. januar, med 62 mere eller mindre kendte ansigter, idet der heraf deltog 7 nye tilflyttere, som også havde lyst til at være med omkring det veldækkede bord.

Solvej Kjær fra Musikskolen sørgede for det sangmæssige indslag i underholdningen, da man havde sat menuen til livs, som bestod af sprængt svinekam med tilbehør, afsluttet med kaffe og æblekage.

AaK/RBJ 

Fotos: Søren Jensen-Sondrup

Fotoserie af Søren Jensen-Sondrup o. a.

Billedsekvenser af Søren Jensen-Sondrup, Vestervig

Jamen, æe nøj do ved´.....?

Beboermøde om klyngehusprojektet