Som turist eller nytilflyttet kan der være brug for et par retningslinier for, hvad Vestervig kan tilbyde af seværdigheder. Her er det værd at fremhæve nogle af vore flotte bygninger, som vi er stolte af og som er en rundtur værd for at studere nærmere, og - ikke mindst - at kende historien bag.

De grønne områders beliggenheder er nærmest unikke i forhold til byen og giver beskueren en panoramaudsigt af dimensioner, hvis man er særlig godt placeret i landskabet.

Byen ønsker jer velkommen og god fornøjelse...

DØLRATH I ORD OG BILLEDER

Kreativiteten her i Vestervig er mangfoldig. Senest har Elisabeth Dølrath sat fokus på tomten overfor beboelsen, hvor et hyggeligt træhus er opført, for at rumme nogle af Elisabeths værker. Selve bygningen tænder en nysgerrighed for at kigge ind og se, hvad der gemmer sig indenfor. Det er man velkommen til, siger den lokale kunstner, der også udfolder sig i Thinghusets galleri, sammen med en række andre ligesindede, som hver især udtrykker sig i forskellige kunstarter.

 

 

 

B&B i Engen 5
3 dobb.værelser á 500kr./døgn
enkeltperson i dobb.vær. 350kr./døgn 
Der kan laves morgenmad i fælleskøkken og ellers kan det bestilles for 40kr./pers.
Enkeltværelse i Engen 20 for 250kr./døgn inkl. morgenmad
Henvendelse: Anette Ingeborg, tlf. 40923767, anetteingeborg@gmail.com
 

THINGHUSET


Thinghuset blev i 2011 smukt og nænsomt restaureret indvendig, og huser bl.a. et antal lokale, udøvende  kunstnere, der på hver sit plan repræsenterer en del af kulturlivet i byen og som sæsonmæssigt lader det besøgende publikum få et indblik i en verden, hvor fantasi og kreativitet er de styrende elementer.

Thinghusudvalget, - nedsat 01.07.2010 - arbejder på at skaffe økonomiske midler til at gennemføre en omfattende totalrenovering, så bygningen vil fremstå som i sin oprindelse fra 1833, - med henblik på oprettelse af et Fængsel- og Retshistorisk museum. Denne fase skønnes afviklet i foråret 2013.  

DET GAMLE SYGEHUS


Vestervig sygehus blev indviet i 1855 og behandlede i de første mange år især epidemiske patienter, idet der på den tid ofte var udbrud af epidemier i form af tyfus, difteri, skarlagensfeber og syfilis.

Sygehuset blev nedlagt i 1986 og overgår herefter til socialsektoren som genoptræningscenter. I 2005 blev genoptræningen flyttet til Nykøbing Mors, hvorefter bygningerne fungerer som midlertidigt, psykiatrisk plejehjem.

Efter at have stået tomt i en årrække blev det gamle sygehus indrettet som bosted for 40 - 50 uledsagede unge under 18 år fra de krigshærdede områder.

I dag er bygningen top, og sat til salg.

GRAVHØJENE


Højt hævet over byen mod syd findes der en historisk perle:

Skindbjerg Høje - 6 gravhøje på stribe.

Det vidner om, at der på dette sted i sten- og bronzealder har boet mennesker. Disse fortidsminder blev ofte bygget på markante steder i landskabet, så de kunne ses på lang afstand.
Info_Høj

 

Omkring de to østligste gravhøje blev der plantet træer først i 1900-tallet, så Vestervig var helt givet den første by i Sydthy, som fik et såkaldt lystanlæg. Indvielsen, dato kan ikke nærmere angives, blev fejret med pomp og pragt. Den store norske digter Bjørnstjerne Bjørnson deltog bl.a. i festivitasen. Fra de to vestligste høje kan opleves en fantastisk panorama-udsigt over hav og fjord. Mod syd ses Thyborøn og Nissum Bredning. Mod nord kigger man hen over byen med de røde tage og skuer i det fjerne Lodbjerg Fyr, på det højt hævede plateau troner Nordens største landsbykirke på majestætisk vis.
 

KIRKEMUSIKSKOLEN


Vestervig Kirkemusikskole blev etableret i 1980 og delte indtil 2008 lokaler med Sydthy Musikskole.

Den del af bygningerne, som nu benævnes som "Abildhauge" - navngivet efter bygherren, sagfører Anton Abildhauge - havde på et tidspunkt status som fattighus og senere som "Alderdomshjem".

Efter opførelsen af et nyt plejehjem i Vestergade, blev der indrettet et antal lejligheder i bygningen, som herefter, i folkemunde, blev kaldt "Lille Kristiania", - måske på grundlag af beboernes alternative tilsnit.

www.kirkemusikskole.dk

Kirkemusikskolens anneks er en bygning fra 1915, som tidligere fungerede som Teknisk skole.

1. salen rummede på et tidspunkt Vestervig Fritidsklub, hvor de unge samledes om den tids interesser.       

I 1992 blev ejendommens underetage taget i brug til undervisning i sang og klaver. På 1. sal er der indrettet 4 værelser med køkken til brug for overnattende cencorer, lærere og studerende.  

FRUGTLUNDEN


På den gamle fodboldbane Klostergade 56a er der lavet en lille frugtlund til gavn for naturen og menneskerne i Vestervig.
Der er i 2007 plantet frugttræer af de gamle sorter, bærbuske og træer.
Der er også et lille fårehold om sommeren.
Der er borde og bænke hvor man kan tage en pause. Bær og frugter må gerne spises og fårene må gerne fodres med mælkebøtter og græs fra frugtlunden.
Fårene er af racen Dorset.
 

FODSTIER


Følg fodstierne i og omkring Vestervig.

En sti-mulerende oplevelse!

Her går natur og kultur op i en højere enhed.

Rød rute
3,1 km: Gravhøjenes landskab.


Blå rute
1,8 km: Kirkens og klostrets landskab.


Gul rute
3,9 km: Herregårdens landskab
.

 Grøn rute
2,8 km: Klosterbyens gamle huse med fornemme arkitektoniske træk samt de grønne områder Klosterparken og Højene.

 

 

Læs mere om gåturene på planchen ved indgangen til Klosterparken

KLOSTERKIRKEN


Højt hævet over byen, ligger kirken velplaceret som byens vartegn og som det store turistmål.

Kirken har status som Nordens største landsbykirke og blev opført i årene 1140-60 i forbindelse med et tilliggende kloster. Kirken har gennemgået store forandringer igennem tiden, men har sikkert aldrig været smukkere, end den tager sig ud i dag, - i god harmoni med vor tids arkitektoniske udtryk.

Orglet er blandt Danmarks 10 største og tegnet af Macussen & Søn, Haderslev. Efter stor debat i befolkningen, om nødvendigheden af et orgel af den størrelse, var der nok dybest set en stolthed over at drømmen kunne blive til virkelighed, - og orglet blev indviet i 1978.

Efter at orglet er blevet renoveret og forsynet med en manglende obo-stemme, blev der afholdt en festgudstjeneste, søndag den 27.02.2012, med tilstedeværelse af biskop Henning Toft Bro, hvorunder orglet blev genindviet

www.vestervig-kirke.dk

Æ BEESHUS


"Æ Beeshus", der er opført i kampesten og med spåntag, var oprindelig tiltænkt bondens kreaturer, så de kunne gå i ly for vejret og om sommeren for de bidende insekter. Navnet Beeshus er netop affødt af den omstændighed, at kvæget bissede i fuld galop mod "Æ Beeshus", i forsøget på at undslippe bremserne, som især i tidligere tider var en voldsom plage for dyrene på de hede sommerdage.  

Efter en gennemgribende istandsættelse, blev der den 2. april 1993 åbnet en landskabsudstilling, der i form af plancer fortæller en historie om lokale emner. Udstillingen var resultatet af et samarbejde mellem den tidligere Viborg Amtskommune, Sydthy kommune samt Museet for Thy og Vester Hanherred.

KLOSTERPARKEN


Lidt om Klosterparkens historie.


Før i tiden lå der en vandmølle ved åen. Sidst i 1800 og først i 1900-tallet blev der gravet ler til det nærliggende teglværk. Siden har området haft forskellig benyttelse som; Landbrug – camping plads – oplagsplads for stort murefirma. I 1995 fik det daværende Håndværker & borgerforening den idé at stedet ville være særdeles velegnet som et rekreativt område i byens hjerte. Vestervig Håndværker og borgerforening købte selv 40 % af jorden og Kommunen købte således de sidste ca. 60 % at jorden til formålet. Parken var nu blivet en realitet, ejet af kommunen og Vestervig håndværker og borgerforening, som også fik den fulde råde og brugsret over stedet.

Parken begyndte at tage form, med hjælp fra rigtig mange frivillige blev der ryddet og beplantet Parkens 3 broer blev skænket af henholdsvis: Sparekassen Thy – Vera og Folmer Nyby – og en anden glad giver.

En afstemning med stort flertal, besluttede at navnet blev Klosterparken. 

Klosterparken blev officielt indviet d. 15. september 1996.

 

Siden er der sket følgende i parken:


1996 Indvielse af Klosterparken.

1997 Ny indgangs portal fra centrum, Bålplads og
flere træer og buske.

1998 Petanquebane anlagt

2000 Kælkebane samt skøjtebane anlagt.

2005 Pavillonen anlagt. (Gave fra: Vera & Folmer Nyby, USA.)

2007 Naturlegeplads og Udsigtspost anlagt.

 

KLOSTERMØLLEN


Det var Chr. Breinholdt til Nedergard (Vestervg Kloster) der fik opført den lille hollænder, som blev tækket med strå og fik et vingefang på 18 mtr. Møllen er opført i 1860.

Kælderen havde ikke gennemkørsel og alt korn skulle bæres eller køres på sækkevogn, ind og ud ad den lille passage i kælderen. Møllen blev bygget for at male mel til Vestervig Kloster, men blev i 1909 solgt fra gården og blev til almindelig kundemølle.

I 1930 var møllen tækket med strå og forsynet med 2 kværne, et valseværk og en skallekværn. Der var også blevet monteret en 14 hk. Aktiv råolie-motor, og møllen havde amerikansk krøjeværk. Til møllen hørte også et 3 tdr. land landbrug samt en korn- og foderstofhandel. Det var, hvad mølleren, hans kone og deres søn levede af indtil omkring 1960, da mølleriet stoppede.

I 1964 frededes klostermøllen og i 1965 købte Vestervig Håndværker- og Borgerforening møllen, for at bevare den som kulturminde. Først i 1989, efter mange besværligheder, kom der rigtig gang i restaureringen, - muliggjort af bl.a. et statstilskud på 254.000 kr. og en godkendelse som beskæftigelsesprojekt. I begyndelsen af 1990 så det ud som om restaureringen ville være færdig, men en storm i februar rev hat og vinger af møllen og knuste dem mod jorden. Heldigvis var forsikringen i orden, og endelig, den 26. juni 1991, kunne Vestervig Klostermølle åbnes for publikum.

Møllen er funktionsdygtig og drives, siden 2006 af klostermøllelauget.

TURISTKONTORET


Turistkontoret er beliggende i den tidligere stationsbygning, Jernbanegade 4, 7760 Hurup Thy.

I sommerhalvåret er der bemanding i turistinformationen i Agger,  som  er  beliggende  ved   P-pladsen, ud mod havet, hvor Vesterhavsvej slutter.

Tlf.: 97921900

Fax.: 97925602

 

www.visitthy.dk

info@thy.dk