Vestervig Klostermølle er en jordstående hollandsk vindmølle, der ligger tæt på Vestervig Kirke. Både møllen og kirken var en del af det nedrevne kloster. Møllen, der er opført ca. 1860, består af en ottekantet overbygning med spåntækning på et grundmuret fundament med jordomgang og kælder