INFORMATION FOR JANUAR KVARTAL 2020.

-----------------------------------------------------------

Jeg er meget glad for hermed at kunne give Jer en positiv orientering efter alt den modgang og forsinkende elementer, vi har stødt på.

Klosterbo-projektet er uden kommentarer godkendt i alle politiske instanser i løbet af november 2019! 

  • Hermed er vejen banet for gennemførelse af projektet! 

Som følge heraf går vi i gang med det konkrete arbejde, og vi starter med et opstarts-møde d. 13. januar, hvor der er følgende deltagere:   Bosætningsgruppen (Otto, Ole, Kenneth og Keld), KUBEN, vores sagsbehandler: Anne Saugmann Rasmussen (Ingeniør/Byplanlægger) og Henrik Steen Sørensen (Direktør) og endelig 2 stk. fra DOMEA, som er vores ”moder ejendomsselskab”: Mikki S. Frandsen og Jan Tang.

Mødet vil i det væsentlige bestå i planlægning af det videre forløb. Herunder i første omgang udarbejdelse af SKEMA  A, der kort fortalt er et budget for projektet (godt 30 mill.), og det skal følgelig også godkendesaf kommunalbestyrelsen, men det bør kun være en formssag, da kommunen jo kender ca. udgiften for det samlede byggeprojekt.

Efter at SKEMA A er godkendt skal der ske mange ting. Bl.a. skal der aftales en købesum for de godt 10.000 m2 af kommunen, og så går projektet i udbud. Det vil stor set hele dette år gå med. Herefter kan der ske forsinkelser

  • Gud forbyde det – hvis arkæologer finder interessante ting i jorden fra oldtiden. 

Formentlig kan byggeriet gå i gang efter sommerferien 2021, men det ved vi mere om hen på året. Interessenter på vores liste vil være de første, vi henvender os til, når de 17 huse skal besættes. Men gør Jer allerede nu alvorlige tanker om,  hvorvidt det er realistisk, at du/I ønsker at komme til at bo idisse dejlige, nye, hyggelige, handicap- og ældrevenlige gårdhavehuse, hvor jeg er sikker på vil opstå et godt sammenhold, hvor vi passer på hinanden og har det godt sammen!

Jeg tænker her især på dem, som har været nødt til at flytte i anden lejebolig de sidste par år – vil I være parate til at ”tage det sidste spring” til hjembyen og en unik bolig? – Det håber jeg.

Der kommer mere nyt i nyhedsbrevet for april-kvartal.

Til sidst ønsker jeg Jer alle et lykkebringende nytår!

f. Klosterbo-gruppen

Keld

 

Projektet Klosterbo (etape 2)

Kære interessenter!

 Som tidligere omtalt har vi søgt at løse problemet med lugtgener på Christinavej.

Men selv efter nye mere nøjagtige målinger er generne stadig op til 500 m. fra

Overgården, hvorved hele Christinavejsområdet stor set er ramt.

Ud fra det havde vi møde med vores rådgiver – KUBEN MANGEMENT – for ca.

1,5 uge siden og man kunne alene foreslå en ny måling på stedet, men det ville tage tid og udfald stadig uvist. Da projektet efterhånden har kørt  godt 3 år grundet div. forhindringer undervejs blev det besluttet, at flytte projektet et par hundrede meter til bunden af Ågade, hvor der findes en ca. 10.000 m2 byggegrund også ejet af kommunen.

Samtidig blev det besluttet, at fastholde Christinavej til fremtidig udvidelse af KLOSTERBO, da der måske kan være mulighed for, at der senere evt. kan dispenseres fra lugtgenelovgivningen.

Der er både fordele og ulemper ved at flytte projektet til Ågade. Vi mister den gode udsigt, men til gengæld er der mere læ i Ågade, og der er da også en god udsigt mod vest ud over markerne. Ved den rette boform kan vi givet også gøre det lidt mere hyggeligt.

Vi er her nær ved stierne og åen samt overløbsdam. Vi skal i den kommende tid blive enig med kommunen om det nye sted og skalhave udarbejdet et nyt byggeprojekt måske med samme type huse eller i stedet måske mere i retning af ”gårdhave-huse”, der er meget populære for tiden.

Der skal ikke ske ændring af Lokalplanen i Ågade, så det forkorter jo også hele processen.

 Men kort og godt:  KLOSTERBO bliver stadig til noget, men med en anden beliggenhed. Skulle vi denne gang kunne køre efter bogen er der mulighed for at kunne flytte ind i første halvår 2021.

 I hører nærmere i næste kvartal.God sommer og begynd at glæde Jer til det gode fælleskab i KLOSTERB0 et spritnyt hus med alle moderne bekvemligheder!

 

Mange hilsner, Keld

Projektet Klosterbo (etape 2)

Kære alle interessenter!

Hermed ny information om KLOSTERBO. Det vil jeg prøve at udsende min. hvert kvartal

eller når der sker afgørende nyt. Sidste information udsendt 14. sept. 2018, hvor bl.a.

de sidst nye gældende plantegninger var vedhæftet.

 

Vi kunne også meddele, at ændring af lokalplanen var i fuld gang. Men vi er nu løbet ind i

et problem, vi absolut ikke havde set komme. D- 5.11.2018 meddelte Teknisk Forvaltning,

at man desværre var nødt til at sætte ændring af lokalplanen i bero, da der var dukket miljø-

mæssige problemer op med henvisning til den nye Planlov – citat: ”I lovforslag fra august 2018 er

præciseret, at ændringerne i planloven i 2017 betyder, at der ikke må planlægges for nye beboelser

i områder, der ikke kan overholde lugtgrænserne for husdyrbrug”. Gener fra landbrug er hermed

blevet sidestillet med industri.

Christinavej er derfor ramt af denne bestemmelse i forhold til Overgården!

Vi har d. 15.01.2019 haft møde med Planafdelingen. Kort fortalt blev det aftalt med Landbrugs-

teamet, at man vil udsende et kort hvorpå er skitseret, hvor luftforureningsgrænserne går på

vores grund. Så tager vi den herfra.

 

Ingen kommuner kan være glade ved denne uholdbare situation, da det vil stoppe al udbygning af

vores byer, som jo netop er omgivet af ”luftforurenende” landbrug! Kommunen sender vores sag ind

sammen med lignende sager til Kommunernes Landsorganisation samt flere andre instanser, og beder

dem prøve at finde en løsning.

 

Vores tålmodighed har altid været lille, og vi har stedse skubbet på, hvor det har været nødvendig!

Også i denne sag vil vi presse på, så der snarest findes en udvej. Vi vil derfor i nær fremtid kontakte

et folketingsmedlem med ret stor indflydelse og bede ham tale vores sag for den ansvarlige

minister.

 

Alt der her forsinker selvfølgelig vores projekt. Men vi er optimister og tror, at vi på en eller anden

måde også kan løse dette problem.

 

I hører nærmere, når der er afgørende nyt eller senest om 3 måneder.

 

De bedste hilsner

 

Keld

Projektet Klosterbo fase 2 (tidligere)

Kære interessenter, KLOSTERBO

Vedhæftet sidste plantegning, der vil være gældende fremover. Der tages dog
forbehold
for krav om mindre ændringer fra boligselskabet Domea, som vi kommer ind
under.

I forhold til tidligere har vi ændret boligstørrelser til henholdsvis 95 m2
/ 80 m2 / 65 m2
og 42 m2. Ligeledes må vi i første omgang opgive fælleshuset, da det vil
belaste huslejen
for meget. Der vil dog være en lukket overdækning på ca. 80 m2, der kan
bruges af fælleskabet.
Senere vil vi dog søge penge hjem til opførelse af et fælleshus. Det er der
også
taget højde for i lokalplanen for området.

Vi er meget glade for - med lidt benarbejde - at projektet blev taget godt
imod af kommunalrådet.
Det banede vejen for, at arbejdet med ændring af lokalplanen allerede er i
fuld gang.
Vi skal regne med, at det indledende arbejde med lokalplan mv. vil tage
resten af året og lidt mere
til inden den endelige vedtagelse af klyngehusprojektet, som vi nu er næsten
sikker på bliver godkendt
i sidste ende.

Hvis alt går, som det skal, kan de første boliger tages i brug i andet
halvår 2020.

Når der sker yderligere nyt i sagen vender jeg tilbage med rundsending af
mail til Jer.

I er også velkomne til at henvende Jer til mig for yderligere information.
Kan ske pr. mail eller
Tlf. 20 47 81 85.

De bedste hilsner

Keld