Vestervig Håndværker- & Borgerforening, Engen 14, 7770 Vestervig. Tlf. 97 93 55 56            

 

     Ordinær generalforsamling onsdag d. 14. marts 2018, kl. 19,30, på Thinghuskroen.

                                

    F O R M A N D S B E R E T N I N G  FOR ÅRET 2 0 1 7

 

D. 7. februar 2017 holdt jeg det første møde med Michael Mark – eventudvikler –

vedr. en ny fiks idé: Gentlemanwalk. Vi kender alle sammen Ladywalk – men hvorfor ikke bringe mændene på banen og lave en rigtig mandehørm-dag, med

2 valgfri gåture på henholdsvis 5,4 km. og 10,4 km – sjove konkurrencer – en stor blodig bøf om aftenen og ellers hyggeligt samvær i teltet med øl og hornmusik til kl. 24. Sådan skal den ged barberes synes vi, og denne nye store begivenhed i Vestervig løber af stablen lørdag d. 5. maj kl. 14 i Klosteparken. Vi ses mine herrer! Damerne må gerne være tilskuere, men ellers holde sig pænt i baggrunden. Det bliver spændende, om det skal være en årlig tilbagevendende begivenhed.

Om ca. 1 uge vil nyheden om den glade begivenhed blive spredt for alle vinde med

mulighed for at tilmelde sig og betale billetten over nettet ved at gå ind på noget der hedder Billetto. Det kan også aktiveres ved at gå ind på vores hjemmeside. Vi skulle

have være ude med nyheden lige efter nytår, men vi må konstatere, at alt tager længere tid, og det har været meget andet, som også lige skulle laves. Men vi håber da, at vi alligevel får en nogenlunde tilslutning her 1. gang.

 

Vi har forsøgt os med ”Running Dinner”, hvor man kort sagt i løbet af en aften besøger 3 værtsfamilier til henholdsvis forret – hovedret og dessert. Inger-Lis lavede

et stort og godt forarbejde, men der var desværre for få tilmeldte til d. 19. april. Så

vi aflyste, men forsøger os igen til næste år, da det er en fortræffelig måde at bringe byens beboere sammen på, så de kan lære hinanden at kende. Vi ved jo, at snakken

går allerbedst over god mad og en glas vin.

 

Ellers har foreningen haft de sædvanlige arrangementer som Grundlovsmøde i Klosterparken – Sct. Hansfest og Klostermarked også i parken - samt sidst vores hyggelige julefest i byen, hvor det flotte optog havde flere deltagere end set i mange år. Alt sammen gode faste årlige arrangementer med stor deltagelse ikke alene af byens borgere, men også mange ude fra. Birgit vil senere fortælle mere om Klostermarkedet samt Thinghuset.

 

Men oveni det er der kommet yderligere faste arrangementer de senere år. I vinter-

halvåret afholdes en række Caféaftner i Aktivitetscentret. Velbesøgte med knaldgodt

musik og hyggeligt samvær. Man er endda gået et skridt videre og har hyret Lars Lilholdt Band til en stor koncert i Aktivitetscentret i oktober måned.

Seniorboybandet ”Det grå guld” arrangerer sammen med kroen danseaftner midt i ugen i vinterhalvåret rettet mod især det modne publikum.

De fælles spiseaftner i Sognehuset har også stor søgning.

Det er yderligere blevet kutyme, at der med stor succes opføres en årlig koncert i fængselsgården.

Året igennem arrangeres mange klassiske koncerter i kirken. Vi har kort sagt et

bredt kulturelt tilbud til såvel vores borgere som turister.  

 

Det er meget glædeligt, at mange af disse aktiviteter sker uden for borgerfor-

eningens regi. Mange borgere sætter noget i gang, så hele byen syder af aktiviteter året rundt. Tak til alle jer aktivister på mange glade borgeres vegne! I gør Vestervig til en sprællevende by, der er værd at flytte til, og hvor man har det godt med hinanden.

 

Vi er til gengæld ikke førende med forretninger og handel, men lidt sker der da. Forretningen ”Fimbul” kom til i oktober 2016 i den gamle boghandel, og Thing-

huskroen fik samme år en knopskydning til Cellen, så der samtidig kan afvikles hele 3 selskaber. Det er godt for kroen – det er godt for byen.

Kirkens Korshær flyttede genbrugsbutikken om til – deres formål – bedre lokaler

i Vestergade. Herved blev der frigivet 2 yderligere udlejningsboliger i Klostergade, og det er der brug for.

Efter hvad vi fornemmer, har andre forretninger og selvstændige god vind i sejlene, så det er, som det skal være.

 

Igen har vores Aktivitetscenter været på forkant med udviklingen og gjort et godt

stykke arbejde med udvikling af Veterancentret. Hermed er det yderligere under-

streget, at Aktivitetscenter Vestervig-Agger er det førende fritids- og sportscenter

i den gamle Sydthy Kommune.

 

Klostermøllen blev genindviet d. 20. maj, men mere herom fra Mølleudvalget.

 

Det koster penge, at drive en forening. Især Klosterparken har kostet en del på det

sidste. Forrige år blev vestbroen udskiftet – i 2017 blev taget på pavillon fornyet og

en af de store gynger på legepladsen blev helt fornyet. Og endelig fik vi den længe ventede handicapsti – især et stort ønske fra Sct. Thøgersgaard.

I år skal vi have udskiftet alle bærende stolper i pavillon samt udskiftet store gynge

nr. 2 på legepladsen. – Men så skulle Klosterparken også være godt kørende i mange

år frem.

Vedr. Klosterscenen prøver vi én gang mere at søge fondsmidler hjem. Hvis det ikke

lykkes i indeværende år opgiver vi indtil videre, og de øremærkede 150.000 kr. fra

Vestervig Byfornyelse Aps frigives til dette selskabs brug.

 

Thy Selskab for Musikalsk Scenekunst – også kaldet: TCMA – ved formand, Niels

Windfred Lund – afviklede flere arrangementer. Bl.a. Bronzealder Musiktræf i Kr.

Himmelfartsferien. Til trods for et kæmpeforarbejde af Niels og et flot arrangement

svigtede publikum, og det må i høj grad tilskrives en ikke optimal markedsføring.

Men der arbejdes stadig med mindre musikalske arrangementer og et center for

musikalsk scenekunst i 7770-området.

 

2017 blev året, hvor vi indgik i formaliseret samarbejde med Agger og Krik ved

oprettelse af ”Foreningen: landsbyklyngen Agger – Krik – Vestervig” ved stiftende

generalforsamling d. 17. juni 2017 i Kulhuset i Krik. Her blev de 9 i projektgruppen

til bestyrelsesmedlemmer indtil 1. ordinære generalforsamling i foråret 2019, hvor

de 9 afløses af 7 bestyrelsesmedlemmer – 2 fra hver by + 1 fra egnen.

Vi venter os meget af klyngebysamarbejdet. Større projekter kan løftes i flok til gavn

og glæde for alle 3 byer. For tiden arbejder vi intens med projekt Fjordbad i Krik samt sammenkædning af byernes stiforbindelser – her tænkes især på etablering af

en fjordsti gående fra Agger over Krik og om til sommerhusområdet i Randrup.

Vi vil meget gerne have flere medlemmer. Det koster kun 100 kr. for en husstand og

500 kr. for en forretning eller forening. Jette Koldtoft tager gerne mod nye medlemmer i løbet af aftenen.

 

Så er der endelig vores store projekt ”Klosterbo”. Vi har fået forlænget projektperioden til 1. juli. Det giver en vis arbejdsro til at få udviklet det hele bedst

muligt. 2 projektansvarlige fra Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen vil gerne komme herop i maj måned for nærmere at tage det hele i øjesyn og få en god snak med os.

Det glæder vi os til. Der sker fremdrift hele tiden med projektet. Jeg giver her kort

nogle oplysninger, men I kan spørge mere ind til projektet under kaffen:

 

Projektet koster ca. 30 mill. kroner, og der er tale om lejeboliger under alment bolig-

byggeri med særlig gunstige lån, hvor staten garanterer for de 88% - kommunen for de 10% og boligforeningen de resterende 2%. Vi har haft et indledende møde med

borgmester og repræsentanter fra kommunen, og det faldt positiv ud. Man har fra kommunal side ønsket en behovsanalyse – det imødekommer vi med en officiel fra et analysefirma samt vores egen analyse. Det arbejde er startet op.

Der er tale om 18 bo-enheder: 10 seniorboliger på henholdsvis 95 m2 og 78 m2.

6 yngre-boliger – eller begynderboliger - på 57 m2 og 2 ungdomsboliger på hver 40 m2.

Interessen efter 3 workshops er stor fra seniorside, hvor 15 er noteret op til de 10 boliger, men vi savner interesse fra de yngre – de er svære at få i tale. Derfor går vi

I samarbejde med Bedsted – Hurup og Ydby, hvor vi laver en aften hvert sted med fokus på de unge og yngre. Hver by byder ind med det, som de gerne vil have belyst,

Det, der er lykkedes og det, som er en udfordring for dem - og vi orienterer om Klosterbo hvert sted og håber dermed at få udbredt kendskabet til, at bostedet også

er for de unge og yngre.  

Vi arbejder også nu på, at finde et passende boligselskab, som vi kan komme ind under. Men vi skal nok nå i mål med projektet – formentlig klar til indflytning 2.

halvår 2020 – så vi kan fastholde vores ældre medborgere samt tiltrække unge/

yngre til at bo her.

 

Det kører godt for Vestervig. Der er stor aktivitet – det lover godt for fremtiden.

Drivkraften er alle vores flittige, frivillige medarbejdere, som i mange sammenhænge får vores hjul til at køre rundt og hermed driver vores gamle Klosterby fremad på

vejen mod nye mål. – TAK for jeres store indsats året rundt.

 

Også tak til bestyrelsen og alle udvalg for et godt samarbejde. Tak til kasserer og

revisor for det loyale, gode og store arbejde med at styre alle finanser.

 

                                                                                                          Keld Jensen

                                                                                                                                 Formand

 

 

 

 

 

  

 

 

                       Vestervig Håndværker- & Borgerforening, Engen 14, 7770 Vestervig. Tlf. 97 93 55 56            

      Ordinær generalforsamling onsdag d. 14. marts 2018, kl. 19,30, på Thinghuskroen.
                                 
     F O R M A N D S B E R E T N I N G  FOR ÅRET  2 0 1 7 

D. 7. februar 2017 holdt jeg det første møde med Michael Mark – eventudvikler –
vedr. en ny fiks idé: Gentlemanwalk. Vi kender alle sammen Ladywalk – men hvorfor ikke bringe mændene på banen og lave en rigtig mandehørm-dag, med
2 valgfri gåture på henholdsvis 5,4 km. og 10,4 km – sjove konkurrencer – en stor blodig bøf om aftenen og ellers hyggeligt samvær i teltet med øl og hornmusik til kl. 24. Sådan skal den ged barberes synes vi, og denne nye store begivenhed i Vestervig løber af stablen lørdag d. 5. maj kl. 14 i Klosteparken. Vi ses mine herrer! Damerne må gerne være tilskuere, men ellers holde sig pænt i baggrunden. Det bliver spændende, om det skal være en årlig tilbagevendende begivenhed.
Om ca. 1 uge vil nyheden om den glade begivenhed blive spredt for alle vinde med
mulighed for at tilmelde sig og betale billetten over nettet ved at gå ind på noget der hedder Billetto. Det kan også aktiveres ved at gå ind på vores hjemmeside. Vi skulle
have være ude med nyheden lige efter nytår, men vi må konstatere, at alt tager længere tid, og det har været meget andet, som også lige skulle laves. Men vi håber da, at vi alligevel får en nogenlunde tilslutning her 1. gang. 

Vi har forsøgt os med ”Running Dinner”, hvor man kort sagt i løbet af en aften besøger 3 værtsfamilier til henholdsvis forret – hovedret og dessert. Inger-Lis lavede
et stort og godt forarbejde, men der var desværre for få tilmeldte til d. 19. april. Så
vi aflyste, men forsøger os igen til næste år, da det er en fortræffelig måde at bringe byens beboere sammen på, så de kan lære hinanden at kende. Vi ved jo, at snakken
går allerbedst over god mad og en glas vin.

Ellers har foreningen haft de sædvanlige arrangementer som Grundlovsmøde i Klosterparken – Sct. Hansfest og Klostermarked også i parken - samt sidst vores hyggelige julefest i byen, hvor det flotte optog havde flere deltagere end set i mange år. Alt sammen gode faste årlige arrangementer med stor deltagelse ikke alene af byens borgere, men også mange ude fra. Birgit vil senere fortælle mere om Klostermarkedet samt Thinghuset.

Men oveni det er der kommet yderligere faste arrangementer de senere år. I vinter-
halvåret afholdes en række Caféaftner i Aktivitetscentret. Velbesøgte med knaldgodt
musik og hyggeligt samvær. Man er endda gået et skridt videre og har hyret Lars Lilholdt Band til en stor koncert i Aktivitetscentret i oktober måned. 
Seniorboybandet ”Det grå guld” arrangerer sammen med kroen danseaftner midt i ugen i vinterhalvåret rettet mod især det modne publikum.
De fælles spiseaftner i Sognehuset har også stor søgning.
Det er yderligere blevet kutyme, at der med stor succes opføres en årlig koncert i fængselsgården.
Året igennem arrangeres mange klassiske koncerter i kirken. Vi har kort sagt et
bredt kulturelt tilbud til såvel vores borgere som turister.  

Det er meget glædeligt, at mange af disse aktiviteter sker uden for borgerfor-
eningens regi. Mange borgere sætter noget i gang, så hele byen syder af aktiviteter året rundt. Tak til alle jer aktivister på mange glade borgeres vegne! I gør Vestervig til en sprællevende by, der er værd at flytte til, og hvor man har det godt med hinanden.

Vi er til gengæld ikke førende med forretninger og handel, men lidt sker der da. Forretningen ”Fimbul” kom til i oktober 2016 i den gamle boghandel, og Thing-
huskroen fik samme år en knopskydning til Cellen, så der samtidig kan afvikles hele 3 selskaber. Det er godt for kroen – det er godt for byen. 
Kirkens Korshær flyttede genbrugsbutikken om til – deres formål – bedre lokaler
i Vestergade. Herved blev der frigivet 2 yderligere udlejningsboliger i Klostergade, og det er der brug for.
Efter hvad vi fornemmer, har andre forretninger og selvstændige god vind i sejlene, så det er, som det skal være.

Igen har vores Aktivitetscenter været på forkant med udviklingen og gjort et godt
stykke arbejde med udvikling af Veterancentret. Hermed er det yderligere under-
streget, at Aktivitetscenter Vestervig-Agger er det førende fritids- og sportscenter
i den gamle Sydthy Kommune. 

Klostermøllen blev genindviet d. 20. maj, men mere herom fra Mølleudvalget.

Det koster penge, at drive en forening. Især Klosterparken har kostet en del på det
sidste. Forrige år blev vestbroen udskiftet – i 2017 blev taget på pavillon fornyet og
en af de store gynger på legepladsen blev helt fornyet. Og endelig fik vi den længe ventede handicapsti – især et stort ønske fra Sct. Thøgersgaard.
I år skal vi have udskiftet alle bærende stolper i pavillon samt udskiftet store gynge
nr. 2 på legepladsen. – Men så skulle Klosterparken også være godt kørende i mange
år frem.
Vedr. Klosterscenen prøver vi én gang mere at søge fondsmidler hjem. Hvis det ikke
lykkes i indeværende år opgiver vi indtil videre, og de øremærkede 150.000 kr. fra
Vestervig Byfornyelse Aps frigives til dette selskabs brug.

Thy Selskab for Musikalsk Scenekunst – også kaldet: TCMA – ved formand, Niels
Windfred Lund – afviklede flere arrangementer. Bl.a. Bronzealder Musiktræf i Kr.
Himmelfartsferien. Til trods for et kæmpeforarbejde af Niels og et flot arrangement
svigtede publikum, og det må i høj grad tilskrives en ikke optimal markedsføring.
Men der arbejdes stadig med mindre musikalske arrangementer og et center for
musikalsk scenekunst i 7770-området.

2017 blev året, hvor vi indgik i formaliseret samarbejde med Agger og Krik ved
oprettelse af ”Foreningen: landsbyklyngen Agger – Krik – Vestervig” ved stiftende
generalforsamling d. 17. juni 2017 i Kulhuset i Krik. Her blev de 9 i projektgruppen
til bestyrelsesmedlemmer indtil 1. ordinære generalforsamling i foråret 2019, hvor
de 9 afløses af 7 bestyrelsesmedlemmer – 2 fra hver by + 1 fra egnen.
Vi venter os meget af klyngebysamarbejdet. Større projekter kan løftes i flok til gavn
og glæde for alle 3 byer. For tiden arbejder vi intens med projekt Fjordbad i Krik samt sammenkædning af byernes stiforbindelser – her tænkes især på etablering af
en fjordsti gående fra Agger over Krik og om til sommerhusområdet i Randrup.
Vi vil meget gerne have flere medlemmer. Det koster kun 100 kr. for en husstand og
500 kr. for en forretning eller forening. Jette Koldtoft tager gerne mod nye medlemmer i løbet af aftenen.

Så er der endelig vores store projekt ”Klosterbo”. Vi har fået forlænget projektperioden til 1. juli. Det giver en vis arbejdsro til at få udviklet det hele bedst
muligt. 2 projektansvarlige fra Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen vil gerne komme herop i maj måned for nærmere at tage det hele i øjesyn og få en god snak med os.
Det glæder vi os til. Der sker fremdrift hele tiden med projektet. Jeg giver her kort
nogle oplysninger, men I kan spørge mere ind til projektet under kaffen:

Projektet koster ca. 30 mill. kroner, og der er tale om lejeboliger under alment bolig-
byggeri med særlig gunstige lån, hvor staten garanterer for de 88% - kommunen for de 10% og boligforeningen de resterende 2%. Vi har haft et indledende møde med
borgmester og repræsentanter fra kommunen, og det faldt positiv ud. Man har fra kommunal side ønsket en behovsanalyse – det imødekommer vi med en officiel fra et analysefirma samt vores egen analyse. Det arbejde er startet op.
Der er tale om 18 bo-enheder: 10 seniorboliger på henholdsvis 95 m2 og 78 m2.
6 yngre-boliger – eller begynderboliger - på 57 m2 og 2 ungdomsboliger på hver 40 m2.
Interessen efter 3 workshops er stor fra seniorside, hvor 15 er noteret op til de 10 boliger, men vi savner interesse fra de yngre – de er svære at få i tale. Derfor går vi
I samarbejde med Bedsted – Hurup og Ydby, hvor vi laver en aften hvert sted med fokus på de unge og yngre. Hver by byder ind med det, som de gerne vil have belyst,
Det, der er lykkedes og det, som er en udfordring for dem - og vi orienterer om Klosterbo hvert sted og håber dermed at få udbredt kendskabet til, at bostedet også
er for de unge og yngre.  
Vi arbejder også nu på, at finde et passende boligselskab, som vi kan komme ind under. Men vi skal nok nå i mål med projektet – formentlig klar til indflytning 2.
halvår 2020 – så vi kan fastholde vores ældre medborgere samt tiltrække unge/
yngre til at bo her.

Det kører godt for Vestervig. Der er stor aktivitet – det lover godt for fremtiden.
Drivkraften er alle vores flittige, frivillige medarbejdere, som i mange sammenhænge får vores hjul til at køre rundt og hermed driver vores gamle Klosterby fremad på
vejen mod nye mål. – TAK for jeres store indsats året rundt.

Også tak til bestyrelsen og alle udvalg for et godt samarbejde. Tak til kasserer og 
revisor for det loyale, gode og store arbejde med at styre alle finanser.

                                                                                                           Keld Jensen
                                                                                                                                  Formand