Ordinær generalforsamling onsdag d. 15. marts 2017, kl. 19,30, på Thinghuskroen.

                                

     F O R M A N D S B E R E T N I N G  FOR ÅRET  2 0 1 6

 

Vi fik områdeformændene endelig helt på plads, og 1. januar 2016 viste deres optælling, at der på dette tidspunkt var i alt 680 beboere i Vestervig incl. 71 på Asylcentret. Det hører også til deres opgaver, at byde nye beboere velkommen med en velkomstpakke i form af en mulepose med en fl. Thinghusvin, tilbud om at prøve forskellige ting på Aktivitetscentret, middag på Thinghuskroen, div. foldere vedr. byen mv., og vi har nu oveni vedlagt et velkomstbrev.

Efter en 3 mdrs. tid aflægger jeg dem et besøg og fortæller lidt mere om byen, samt tilbyder medlemskab af borgerforeningen. Her skal lige indskydes, at vi ligger meget stabilt på omkring 246 medlemmer. Men vi vil selvfølgelig prøve at få flere.

Tilflytterne er meget overraskede og glade for denne modtagelse!

Områdeformændene kan også blive byen til stor hjælp i mange andre sammenhænge.

Thinghuset kører godt – også økonomisk, hvilket vil fremgå af regnskabet. Men nærmere i beretningen herfra. Jeg føler dog trang til at lufte min glæde over, at vi fik reddet denne smukke og statelige bygning for eftertiden, og at rammerne er blevet fyldt så godt ud af et godt arbejdende Thinghusudvalg og museumsudvalg.

  1. tak skal I have, og det gælder sandelig også de udstillende kunstnere, der høj grad er med til at drive værket.

Vi havde dialogmøde med borgmester og repræsentanter fra kommunen d. 19. april.

Der blev drøftet flere ting, men for at fremhæve et par stykker kunne vi regne med ro

om skoleproblematikken til år 2019, og som noget vigtigt og et forslag herfra  – vil der blive ansat en tovholder, der skal tage sig af alle henvendelser fra landsbyerne.

 

I samarbejde med kommunen fik foreningen Lansbygruppen Thy en såkaldt Landdi-

striktspulje op at stå på 1 mill. kroner i den hensigt, at sparke gang i mange aktiviteter

og projekter i landdistrikterne. Især var – og er – der fokus på, at kunne øge bosæt-

ningen. I den anledning søgte vi om 50.000 kr. til udarbejdelse af et unikt bosæt- ningsprojekt: Klosterbo. Et klyngehusbyggeri, hvor unge og seniorer bor sammen. Men vi fik bevilget 40.000 kr. til start af projektering, og det blev vi selvfølgelig glade for. Det gav grundlaget for, at de indledende projekteringsplaner kunne udarbejdes. 

 

Jeg har meget længe haft det ønske, at vi skal have flere seniorboliger i byen, men

en enkelt bemærkning – ”vi skal også huske de unge” – satte gang i idéen om, at unge og ældre kunne bo samme i fællesskab med fælles hus mv.

Arkitekt, Kenneth Olsen, var helt med på idéen, og har skabt en fantastisk god planskitse og idégrundlag for Klosterbo. I gennem hans organisation fik han opsnuset mulighed for at søge midler til forsøgs- og udviklingsprojekter fra Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen. Vi ansøgte i sidste øjeblik og fik d. 21.12.2016 det glade budskab, at vi var bevilget alle ansøgte 737.000 kr.. Vi var kun 5 ud af 23 ansøgere, som fik bevilget midler.

Det skabte glæde i Bosætningsgruppen, der består af hele bestyrelsen i vores forening + Jens Kr. Yde, Kenneth Olsen og Ebbe Andersen. Nu arbejdes der ivrigt videre og vi regner med, at I alle kommer til vores 1. workshop på tirsdag i Aktivitetscentret.

Grundlovsfesten i parken var rigtig godt besøgt med godt vejr. Vores præst, Claus Nybo, holdt en rigtig god og tankevækkende tale, og der var underholdning af håbefulde unge musikere fra Musikskolen.

Derimod druknede Sct. Hansaften i styrtende regn. Det var lige før vi måtte aflyse, men vi håbede på, at regnen før eller siden ville stilne af – og det gjorde det heldigvis, så sidste del af aftenen blev ganske hyggeligt med efterhånden en hel del mennesker, som dukkede op i takt med at regnen stilnede af. Undertegnede fik ovenikøbet fyret Sct. Hanstalen af i forholdsvis tørvejr.

 

Klostermarkedet – nr. 19 i rækken -  havde også dårligt vejr, og vi plejer gerne at sige, at succesen afhænger fuldkommen af vejret, og der var da heller ikke samme antal besøgende og stadeholdere som tidligere. Men en nogenlunde eftermiddag reddede til dels det hele, og til alles overraskelse blev det også en økonomisk succes! Det er rart med denne årlige økonomiske indsprøjtning fra Klostermarkedet, men det handler lige så meget om, at det er Vestervigs årlige byfest, hvor vi hygger os sammen og tager mod gæster fra andre byer og opland. Klostermarkedsudvalget laver et godt og stort stykke arbejde hvert år, hvor man efterhånden har et koncept, som bare virker.

Efter at vi i foråret havde hentet alle 600.000 kr. i fondsmidler hjem, blev møllebyggeren for alvor sat i gang med arbejdet på reparation og restaurering af møllen – det hører vi nærmere om fra Klostermølleudvalget, som jeg i øvrigt vil sige tak for et godt samarbejde hele vejen igennem med møllebyggeren.

Vi mødes til genindvielsesfest d. 20. maj.

Vi har i længere tid arbejdet sammen med Niels Windfred Lund fra Thyholm. Det er vedr. udvikling af musikalsk scenekunst med hovedvægten lagt på opera og klassisk musik.

På længere sigt har Niels den store vision, at der opføres et musikkens hus her i Vestervig. Vi foreslog ham, at oprette en forening, der skal danne base for udvikling af de mange musiske planer.

Vi hjalp til med at oprettelsen af foreningen: ”Thy selskab for musikalsk scenekunst” – forkortet: TCMA. Man er gået godt i gang, og man starter op med udendørs koncert i de runde parkeringspladser ved kirken i løbet af foråret.

I Klosterparken fik vi udskiftet vestbroen. Det var særdeles tiltrængt. Det er blevet besluttet, at vi her i foråret etablerer ny handicapsti fra Sct. Thøgersvej ned i parken.

Yderligere skal pavillon have nyt pap-tag – dog sådan, at nuværende spånbelægning bliver liggende, så det stadig kan ses inde fra. Taget har været utæt flere år, og der er nogle steder tegn på skimmelangreb. 

I mange år har hver by haft nok i sine problemer, og det har ikke været muligt at skabe samarbejde byerne imellem. Men det blev forandret ved et møde d. 27. oktober på Agger Havn Feriecenter, hvor repræsentanter herfra tog initiativ til at indkalde alle foreninger og institutioner fra Agger – Krik og Vestervig til et fælles møde. Der mødte nogle i 30 personer op fra området, og det blev besluttet, at nedsætte en projektgruppe på 9 stk. repræsenterende de 3 byer, og her er jeg med fra Vestervig.

Hermed blev grunden lagt til et fremtidig samarbejde de 3 byer imellem. Vi fik i 1.omgang 40.000 kr. fra kommunen til at komme i gang med. Det kulminerede med det store visionsmøde i vores Aktivitetscenter med 100 deltagere d. 4. marts dette år.

 

I forvejen havde vi opsamlet en del projekter fra de 3 byers foreninger, men på visionsdagen fik vi mange flere visioner at arbejde med. Vi fokuserer på store projekter til fordel for hele området, som vi enkeltvis vil have svært ved at klare. Men hver by vil stadig beholde sit særpræg og arbejde på egne projekter. Så vi håber på, at der i løbet af indeværende år vil blive taget hul på et stort projekt i fællesskab.

Sidst på året blev vores dronefilm færdig, og jeg har heldigvis kun hørt godt om den. Vi håber, at den kan være med til at sælge Vestervig. I indeværende år, har vi med Roalds hjælp gået i gang med videofilmen ”Årets gang i Vestervig”.

Som I nok kan fornemme vil 2017 blive et særdeles spændende år, hvor vi ikke alene vil arbejde meget på bosætningsprojektet, men vi vil starte et helt nyt koncept d. 24. juni – ”Gentlemanwalk”. Her skal hele dagen være præget af gående mænd og i det hele taget ose af mandehørm!

Vi kunne også godt tænke os at starte ringridning op som forlængelse af Klostermarkedet.

I den hensigt at ryste borgerne endnu mere sammen afholder vi Running Dinner d. 19. april. Her vil et antal værtsfamilier modtage tilmeldte deltagere til forret – hovedret og dessert. Man indtager forret et sted – hovedret et andet sted og til sidst dessert et tredje sted. Aftenen afsluttes med hyggeligt samvær i hallen. Det skulle nok kunne ryste folk sammen!

Aktivitetsplads ved hallen og skolen med mange udendørs træningsredskaber arbejdes der også med - og meget mere. Vi skal nok få tiden til at gå i foreningen.

 

D. 28. oktober åbnede ny forretning kaldet ”Fimbul” i den gamle boghandel. Det er ikke hver dag, der åbnes forretning i Vestervig, så det er vi meget glade for og ønsker dem al mulig lykke og held.

Desværre venter der os også noget af en udfordring fra 1. juni – hvad skal vi gøre med ned nedlagte Asylcenter?

Under kaffen står jeg til rådighed med besvarelse af uddybende spørgsmål.

Som altid vil jeg til sidst gerne sige rigtig mange tak til de mange borgere, der gør en stor og uundværlig indsats for byen. Uden denne indsats ville det skidt ud for os. Men nu kan vi bevæge os fremad hvert år.

En stor tak til bestyrelsen og alle udvalg for et godt og gnidningsløst samarbejde, og det samme siger jeg til kasserer og revisor – der er lykkelig gift med hinanden – for solid og sikker styring af foreningens efterhånden mange-grenede økonomi.

Keld Jensen

Formand