Bestyrelsen 

Formand:
Alex Krabbe Brønager
Røjkærvej 3

7760 Hurup
Tlf 20756192

mailadr. alexkrabbeb@gmail.com

Næstformand:
Ove Hansen
Irgensvej
7770 Vestervig
Tlf 30911757

mailadr. irgensvej@yahoo.dk

Palle Dybdahl
Ydbyvej 11
7770 Vestervig
Tlf. 20752521
Mailadr. pdybdahl@gmail.com

Niels Noermark
Moldrupsvej 1
77770 Vestervig
22380372
noermarkvikar@gmail.com 

Sekretær:
Lotte Madsen
Hurupvej 9
7770 Vestervig
Tlf 20731972
lottemadsen1972@gmail.com

Kasserer - uden for bestyrelsen: 
Hanne Nielsen
Hurupvej 24 
7770 Vestervig
Tlf 40242145
vogntoft24@gmail.com

____________________________