Børnehuset Markblomsten har haft et spændende år, med mangeartede opgaver og udfordringer, hvor der har været 65 børn i huset indtil 1. april 2012, da startede den ældste årgang ovre i Mini-SFOén på skolen.

I 2013 er vi normeret til 49 børnehavebørn og 5 vuggestuebørn.

Vi har både heldags-, 32 timers- og halvdagspladser.

Der er 3 børnehavegrupper: Humlebierne, Græshopperne og Markmusene. Vuggestuegruppen hedder Billerne.

I alt udgør det pædagogiske personale 9 personer samt en køkkenansat til vores madordning.

I løbet af det første år er der blevet udført flere ting, inde som ude, hvor legepladsen dog stadig er under udvikling/opførelse.

Der er nu sandkasse, hængekøjer, moon-car bane, koldbøttestativ, fodboldmål, cykler og traktorer, og hen over sommeren vil der blive etableret klatretårn, rutschebane, balancebane, bålhytte, flere legehuse, og ikke mindst træer og buske, der kan skabe læ for gode legesteder, med grønnere og hyggeligere miljø på legepladsen.

Udelivet og legen bliver vægtet højt i Børnehuset Markblomsten, så lege-relationer styrkes  og fællesskabet prioriteres blandt børnene.

Den pædagogiske læreplan med de lovbefalede temaer: Sociale- og personlige kompetencer, sprog, motorik, natur- og naturfænomener og kulturelle udtryksformer, er udgangspunktet for den daglige pædagogiske praksis.

Her kan små og store søskende få en hverdag sammen, til glæde for hinanden, da vuggestuebørn og børnehavebørn også har mulighed for at være hos hinanden.

Et integreret hus med fællesskab for øje.

 

Pædagogisk leder