Vestervig set i fugleperspektiv

 

Hvad vil vi egentlig med Thy?

Thisted kommunes politikere har endnu en gang varslet lukning af daginstitutioner og skoler rundt omkring i kommunen, og den såkaldte udviklingsplan er nu sendt i høring. I den forbindelse er det på høje tid, at såvel politikere som borgere spørger sig selv, hvad vi egentlig vil med vores kommune, og hvad det hele skal ende med. Hvad er visionerne?


Skal vi kaste håndklædet i ringen og føre en politik, hvor vi accepterer tingenes tilstand med fortsat befolkningstilbagegang og anden negativ udvikling? I så fald skal vi bare forsætte som hidtil, så kommer det helt af sig selv.

Er vi ikke indstillet på følge den vej, bliver vi nød til at nøje overveje, hvordan vi bedst når frem til vore visioner for fremtidens Thy, og ikke mindst hvilke politiske beslutninger, der vil få en direkte kontraproduktiv virkning i forhold til vores målsætning, og i stedet dræbe optimisme og virkelyst i store dele af kommunen.
Er det ikke netop yderst skadeligt for landsbyers bosætning, kulturliv, sports- og foreningsliv, beskæftigelse, butikker og anden erhvervsliv, hvis skolen eller en daginstitution lukkes?

Vi har desværre set en tendens til, at nogle politikere er mere villige til at investere i mursten end i, at investere i landsbyerne og vende den negative udvikling. Gør vi ikke klogere i at føre en politik, hvor vi tænker på skoler og daginstitutioner i landsbyerne, som en investering i kommunens sammenhængskraft, landsbyernes tiltrækningskraft samt muligheder for at skabe fornyet optimisme og udvikling for vores skønne egn, så der forbliver - liv i det lokale ?.
Er det en god ide, at lukke et antal landsbyskoler og investere et to eller tre cifret millionbeløb i mursten til en ny stor skole i Thisted by?

Ønsker du at bo i en kommune, hvor skoler og andre kommunale servicetilbud samles i nogle få byer?
Understøtter den førte politik den udvikling, du ønsker for vores egn, eller fremmer den måske ligefrem en udvikling, som ingen af os ønsker?
Er flere skole- og daginstitutionslukninger den rette medicin for en kommune, som er udfordret på bosætningen, og som gerne vil tiltrække investeringer til erhvervsudvikling eksempelvis en havneudvidelse? Hvad mener du?

Kom og giv din mening til kende på kommunens dialogmøde om skoleudviklingsplanen onsdag d. 17/9 kl. 19.00 i Teutonerhallen i Thisted.

Claus Dahl Pedersen
Iværksætter i Thy – Jyllands rygrad

Vil de folkevalgte afvikle eller udvikle Vestervig?

 

I denne sommer fik vi – fire østjyder 60+ - anledning til at besøge Vestervig. Vi kendte godt den imponerende kirke og historien om det store kloster, men byfornyelsen nede i selve Vestervig trængte vi til at få forklaret, og det fik vi. Tak for det. Vi vil fortælle den historie så tit som muligt.

Sammenhold i danske landsbyer er jo set før, om end det ikke længere er så almindelig, men Vestervig har imponeret os. At skabe byfornyelse er en svær opgave. Selv i velhavende kommuner kan man dårligt finde ud af det, men i Vestervig kan man, og det har ikke været enkeltpersoners værk. Borgerne har taget ansvar.

På dette sted behøver vi ikke genfortælle, hvad byfornyelsesprojektet drejer sig om, men tillad os at lade tankerne flyve. Tænk hvis dem i Vestervig tager endnu nogle skridt ud ad sammenholdets vej. Så kan de måske nytænke flere opgaver, som kommunerne i dag har svært ved at finde nye løsninger på. Vi tænker på skoler, børnehaver, vuggestuer, ældrepleje og kulturhuse (de kan jo både være store og små).

Nye løsninger? Ja, løsninger som ikke automatisk klares med lukninger og nedlæggelser. Med storkommunernes indtog er der skabt ejendommelige skel i Danmark. Pludselig er der udkanter, overalt i Danmark. Pudsig nok aldrig de steder, hvor de kommunale administrationsbygninger er. Her tales der derimod om centre og vækst, og at alt skal blive stort. Samtidig er det en kendsgerning, at hvis noget skal være rigtig godt, så skal det være rigtig stort. Det er da ikke den erfaring, vi hidtil har brystet os af i lille Danmark.

Fornylig så vi borgmesteren i Jammerbugt Kommune sige, at hvis der skal skaffes tilflytning og dermed vækst i landsbysamfundene, så er nærhed til skole vigtig. Det lægger børnefamilierne vægt på. Målet er at de små skoler ikke skal lukkes. I Thisted Kommune ser de anderledes på det. Her er opfattelsen, at det ikke er bæredygtig med de små skoler. Derfor skal de lukkes.

Når vi skal til Vestervig næste gang for at vise børnebørnene dette hjørne af Danmark, så vil vi fortælle om byens kloge borgere, som kan holde sammen. Desuden vil vi runde byens skole for at se, om den stadig er fuld af liv. Dermed kan vi nemlig måle, om de folkevalgte i byrådssalen i Thisted vil afvikle eller udvikle Vestervig.

 

Hilsen fra

Else & Peter Roland Larsen, Alrøvej 122, 8300 Odder

Karin & Per Blach, Dalsgaardsvej 2, 8963 Auning

Af Anne-Mette Bache Jensen Boligsiden A/S                                                 23/03 - 2014


Vestervig blev Årets Landsby i 2013

Landsbyen Vestervig i Thisted Kommune løb med prisen som Årets Landsby i 2013. Vestervig har trodset forfald og mismod og er blevet et forgangsbillede for andre småsamfund. Boligsiden.dk stiller skarp på den nordjyske landsby.

Når skolen lukker, husene står tomme, og den sidste butik drejer nøglen om, ved man godt, hvad klokken har slået ude i de små landsbysamfund. Mange giver op og flytter til større byer med supermarkeder, åbne skoler og sportsfaciliteter, men i nogle landsbyer trækker man i arbejdstøjet og gør klar til kamp.
 Vestervig blev i 2013 kåret til Årets Landsby. Med bare 760 indbyggere har det krævet en stor indsats at få vendt skuden fra landsby i forfald til sprudlende lokalsamfund.

”Vestervig er en by i total forvandling. For få år siden var byen præget af forfald og tristhed og var i en negativ spiral. I dag sprudler byen af nye projekter, huse er revet ned og optimismen blomstrer”, skriver Vestervig selv på sit pæne website http://www.vestervig-by.dk der oser af overskud og lokalt engagement.

”Mange landsbyer og småt befolkede kommuner ved, hvor svært det er at sejre, hvis det først er begyndt at gå ned ad bakke. Det er en fornøjelse at se, at landsbyer som Vestervig  kan vende udviklingen og få stampet et levende lokalmiljø ud af næsten ingenting”, siger kommunikationsdirektør for Boligsiden.dk, Birgit Daetz.

Se, der kommer jeg fra!

I et åbent brev fra Anne Mette Schjødt-Pedersen til borgerne i Vestervig, står der:

“Åh, man bliver SÅ glad af at se byen, som den er nu. Jeg er opvokset i Vestervig og det er jo stadig "min" by - og Thy mit hjemsted. Jeg har bladret i hjemmesiden og er bare blevet mere og mere stolt over at kunne sige: "Se, der kommer jeg fra". Mine forældre har stadig sommerhus i Skyum og derfor kommer vi alle jævnligt til Thy. For et par år siden besluttede jeg, at jeg altså ikke kunne holde ud at handle eller køre gennem byen mere, for jeg blev så ked af det. Det gør jeg ikke mere!”

Stærk Håndværker- og Borgerforening

Vestervigs stærke Håndværker- og Borgerforening rummer noget af svaret på,  hvordan den lille by kunne trække sig selv op ved håret. Håndværker- og Borgerforeningen har været omdrejningspunkt for byens udvikling, og seje ildsjæle har fået visionerne gjort til virkelighed.

Også Vestervig Byfornyelse, der blev stiftet i 2006, har gjort en forskel; med hårdt arbejde og vilje er der blevet samlet penge ind, opkøbt faldefærdige huse, der er revet ned og erstattet af pæne plæner, havemure og p-pladser.

Hvor godtfolk er

Den opblomstrende aktivitet i Vestervig har resulteret i et styrket lokalt erhvervsliv, nye arbejdspladser og nye tilflyttere. På http://www.vestervig-by.dk kan interesserede tilflyttere læse om det lokale aktivitetscenter, børnehus, skole, foreninger og virksomheder, og turister, der ikke bare vil nyde godt at Vesterhavets bølger, kan læse om seværdige bygninger som fx den fine klostermølle, og man kan planlægge sine ture ad de markerede vandreruter i og omkring Vestervig i Klosterparken.

Anne Mette Schjødt-Pedersen
25/9 2012

Kære Vestervigere,

Åh, man bliver SÅ glad af at se byen, som den er nu.

Jeg er opvokset i Vestervig og det er jo stadig "min" by - og Thy mit hjemsted.

Jeg har bladret i hjemmesiden og er bare blevet mere og mere stolt over at kunne sige:

"Se, der kommer jeg fra".

Mine forældre har stadig sommerhus i Skyum og derfor kommer vi alle jævnligt til Thy.

For et par år siden besluttede jeg, at jeg altså ikke kunne holde ud at handle eller køre gennem byen mere, for jeg blev så ked af det...

Det gør jeg ikke mere!

Dengang byen stadig var "halvgående" kunne jeg jo smile ad minder som f.eks. at se Karl Ejner i døren til cykelforretningen, der også solgte HI-FI (udtalt som det staves!). Jeg kan også se ham sidde spinkel og rundrygget og optage Gudstjenesterne på sin spolebåndoptager og med høretelefoner på.

Købmandsforretningen midt i byen, der duftede så godt og med de lune folk, Knud Nielsen og Grethe bag disken.

Murermesteren, hvis søn, jeg gik i klasse med. Posthuset med Postmesterboligen, hvor Steen, byens chamør boede. Og tandlægens forældre og bror lige overfor skolen...

Og så ungdomsklubben... men hvor lå den egentlig????

Rigtig, RIGTIG mange tak for, at I har reddet min by.

Kan jeg blive medlem - som ikke-medarbejdende udflyttet Vesterviger?

Hvis I laver sådan et medlemsskab, tror jeg mange af tidligere beboere med glæde vil støtte op om jer!

Prøv bare at spørge alle dem, der kommer til Den store Klassefest engang..

 

Varme hilsner

Anne Mette Schjødt-Pedersen

Vestre Ringgade 54, 2.th

8000 Århus C

___________________________________________________________

29/9 2012

 

Ja, man har mange minder derfra...

Den dejlige boghandel. Min absolutte yndlingsbutik, hvor man kunne ose i timevis mellem bøger, konfirmationstelegrammer og nips. Og dem, der havde den, var simpelthen nogle både rare og milde og kultiverede mennesker. Pyh, en skam, at jeg ikke kan huske navnene på dem!

Konfirmationer og andre større begivenheder i folks liv - så lå indsamlingslisterne rundt i de revante forretninger, hvor man kunne skrive sig på og dermed give en god gave, fordi man var mange om det.

1. søndag i Advent, hvor hele byen gik tur efter mørkets frembrud og NØD juleudstillingens mange lys og nisser, der bevægede sig. Fordi det var først den dag, at der kom julepynt i byen! DET kunne de godt tage at efterligne i dag, hvor man i hvert tilfæde her i "stor"byen næsten har kvalme af jul, inden man når frem til den..

Dommerfuldmægtigen, som jeg passede børn hos og som sagde, når hans kone var ængstelig for, at børnene skulle komme noget til i trafikken :"Pyt, vi har da tre.." Det var også ham, der lærte mig at læse Dorothy Sayers Peter Wimsey bøger, fordi han syntes, at de var mere intelligente end Agatha Christie. Jeg har stadig min samling af begge de damers samlede værker..

De pæne sanglege på Højene, ledet af spejderne og IM. Absolut uskyldigt og overvåget - og alligevel var det jo et af de steder, hvor drenge og piger kunne kigge lidt ekstra på hinanden..

Skolen - den normalt ret strenge Lærer Grønbjerg, der alligevel kæmpede for at få mig til at forstå rentes-regning. Igen og igen. OG igen - men det lykkedes aldrig. Jeg forstår det faktisk stadigvæk ikke...

Den tykke Lærer Hansen ??, der gav mig lov til at hjælpe til i Skolebiblioteket - en dejlig fritidstjans for en bogorm!

Hr. og fru Krohn kunne jeg nok også fortælle om..

Og ham den høje hippieagtige lærer fra Frederiks, der gik med bare tæer i sandaler og som absolut ikke passede ind i byen. Men vi kunne rigtig godt lide ham!.

Og så var der dengang lærer Bodil Olsen (en lillebitte kvinde) fortalte os om Første Maj - på den første Maj 1969 og min klasse arrangerede spontant en 1. maj demonstration, hvor vi fik alle i hele skolen med (det var godt vejr!) og marcherede gennem byen om til Doktor Pedersens, fordi hans kone, Lily var formand for skolebestyrelsen - eller hvad sådan nogen nu hed dengang. Der stod vi så i samlet flok og råbte, "Vi vil ha´fri, Vi vil ha´ fri".

Jeg fik balladen bagefter, selvom vi havde aftalt at stå solidarisk sammen, men det var nok godt nok, for den lidt snobbede inspektør slog ikke så særlig hårdt ned på Præstens datter, som han sikkert ville have gjort på f.eks. Anders, der var husmandssøn...!

 

Ak ja! Vi kom fra København til Vestervig en meget mørk Oktober nat i 1966.

Jeg var 12 år og og jeg elskede Thy fra dag 1 - den friske vind, det at man kan se hele Himmelens halvkugle og byens ynde og overskuelighed. Og det gør jeg så - igen.

 

Nåja - og så glemte jeg jo Mælkebutikken, der havde sådan en regnvejrs-rude (som vist hed oste rude). Gad vide hvorfor egentlig ?? Så vidt jeg husker var det også slik-butik - men det må du checke! Og Den glade Mælkemand, som lod os unger køre med på turene rundt i byen.

Og ham læreren, der boede i sin lyseblå Folkevogn. Og han stank! - Han holdt heller ikke længe og jeg husker, at vi var rigtig modbydelige mod ham.

Og at vi ret tit fandt en fisk eller flere i vores bryggers - uden at vi nogen sinde fik at vide, hvem der var kommet med dem. Lækre var de! Fiskerbørnene var jo ret trætte af fisk og af at skulle spare på kartoflerne.

Det er utroligt, at sprog og så meget andet kunne være så forskelligt fra hhv. Vestervig og Agger - bare 5 kilometer - MEN der var jo meget store forskelle mellem de store og små bønder- og husmandsgårde i og omkring Vestervig - og så det barske liv-og-død liv i Agger på og ved havet..

Nå nu SKAL jeg altså videre. Men som den ene erindring dog får mange andre frem..

venligst

anne mette

Jonna Pedersen Stensved og Omegns lokalråd

Kære Britta og Bjarne.

Tusind tak for en fantastisk positiv oplevelse med jer begge i Borre Forsamlingshus onsdag aften, og det store arbejde i gør/har startet op i Vestervig,

For uden ildsjæle til at starte op  og få andre med, samt hele tiden at holde gejsten hos andre ved lige, så går sådanne initiativer

Hurtigt i opløsning igen, men jeg kunne jo høre på jer at i brændte for sagen, og heller ikke var bange for at uddelegerer

Opgaverne til andre og stole på at de klarer opgaven, mange mennesker vokse ofte med ansvar og tillid, så fortsat held og lykke med opgaven.

Det i fortalte om i aftes på mødet i Borre Forsamlingshus er det til at finde på nettet, Bla. Nogle af jeres før og nu billeder som kunne bruges til motivation til andre

Såsom vores Lokalråd bla. Som appetitvækker for at komme i gang, det kan godt være svært at hive folk op af sofaen.

Historien om hvordan i kom i gang og jeres struktur sammensætning, ville også være interessant at fortælle videre, vi er jo desværre ikke alle lige velbevandrede i den juridiske verden.

På forhånd tak håber at høre fra jer.

På vegne af Stensved og Omegns Lokalråd.

Jonna Pedersen

Vibevej 9

4773  Stensved.