SENESTE NYT:

Side  1 -

 

* "Spring på cyklen i Thy"

*Nyt om Klosterbo

*Maj 2019, vinder af kalenderkonkurrencen (se nedenfor)

 

Side 4 -

*Formandens beretning fra årets generalforsamling 2019

 

Side  -

*Indtryk fra John Mogensen Live i Fængselsgården

*Billeder fra fællesspisningen 17. januar

 

Side 7 -

* Sæsonstart i Thinghuset ( se siden)

 

 

Side 9 -

* Om Liden Kirsten og Prins Buris

 

Side 20 -

*Respons 

 

Side 21 -

*Bogbussen holder på Torvet, hver mandag fra 14.00 - 14.30

___________________________________________________________________________


 https://drive.google.com/open?id=0B5K_RJRST1NpWkVPWDZ3YktGX2ptUVQyWlVvLTJnSkdrZng4

 

https://www.facebook.com/pg/tinefengerdk-225397304861562/posts/?ref=page_internal

http://tinefenger.dk

http://nordenthisted.dk/

www.skat.dk 

www.borger.dk

http://aggerby.dk/

www.kulturrummet.dk/bibliotek/biblioteket/om/bogbussen

https://youtu.be/7h6G-TjaWhk    Vestervig i fugleperspektiv

http://www.thisted.dk/flyttilthy

Kære alle interessenter!

Hermed ny information om KLOSTERBO. Det vil jeg prøve at udsende min. hvert kvartal

eller når der sker afgørende nyt. Sidste information udsendt 14. sept. 2018, hvor bl.a.

de sidst nye gældende plantegninger var vedhæftet.

 

Vi kunne også meddele, at ændring af lokalplanen var i fuld gang. Men vi er nu løbet ind i

et problem, vi absolut ikke havde set komme. D- 5.11.2018 meddelte Teknisk Forvaltning,

at man desværre var nødt til at sætte ændring af lokalplanen i bero, da der var dukket miljø-

mæssige problemer op med henvisning til den nye Planlov – citat: ”I lovforslag fra august 2018 er

præciseret, at ændringerne i planloven i 2017 betyder, at der ikke må planlægges for nye beboelser

i områder, der ikke kan overholde lugtgrænserne for husdyrbrug”. Gener fra landbrug er hermed

blevet sidestillet med industri.

Christinavej er derfor ramt af denne bestemmelse i forhold til Overgården!

Vi har d. 15.01.2019 haft møde med Planafdelingen. Kort fortalt blev det aftalt med Landbrugs-

teamet, at man vil udsende et kort hvorpå er skitseret, hvor luftforureningsgrænserne går på

vores grund. Så tager vi den herfra.

 

Ingen kommuner kan være glade ved denne uholdbare situation, da det vil stoppe al udbygning af

vores byer, som jo netop er omgivet af ”luftforurenende” landbrug! Kommunen sender vores sag ind

sammen med lignende sager til Kommunernes Landsorganisation samt flere andre instanser, og beder

dem prøve at finde en løsning.

 

Vores tålmodighed har altid været lille, og vi har stedse skubbet på, hvor det har været nødvendig!

Også i denne sag vil vi presse på, så der snarest findes en udvej. Vi vil derfor i nær fremtid kontakte

et folketingsmedlem med ret stor indflydelse og bede ham tale vores sag for den ansvarlige

minister.

 

Alt der her forsinker selvfølgelig vores projekt. Men vi er optimister og tror, at vi på en eller anden

måde også kan løse dette problem.

 

I hører nærmere, når der er afgørende nyt eller senest om 3 måneder.

 

De bedste hilsner

 

Keld

KLOSTERBO

Kære interessenter, KLOSTERBO

Vedhæftet sidste plantegning, der vil være gældende fremover. Der tages dog
forbehold
for krav om mindre ændringer fra boligselskabet Domea, som vi kommer ind
under.

I forhold til tidligere har vi ændret boligstørrelser til henholdsvis 95 m2
/ 80 m2 / 65 m2
og 42 m2. Ligeledes må vi i første omgang opgive fælleshuset, da det vil
belaste huslejen
for meget. Der vil dog være en lukket overdækning på ca. 80 m2, der kan
bruges af fælleskabet.
Senere vil vi dog søge penge hjem til opførelse af et fælleshus. Det er der
også
taget højde for i lokalplanen for området.

Vi er meget glade for - med lidt benarbejde - at projektet blev taget godt
imod af kommunalrådet.
Det banede vejen for, at arbejdet med ændring af lokalplanen allerede er i
fuld gang.
Vi skal regne med, at det indledende arbejde med lokalplan mv. vil tage
resten af året og lidt mere
til inden den endelige vedtagelse af klyngehusprojektet, som vi nu er næsten
sikker på bliver godkendt
i sidste ende.

Hvis alt går, som det skal, kan de første boliger tages i brug i andet
halvår 2020.

Når der sker yderligere nyt i sagen vender jeg tilbage med rundsending af
mail til Jer.

I er også velkomne til at henvende Jer til mig for yderligere information.
Kan ske pr. mail eller
Tlf. 20 47 81 85.

De bedste hilsner

Keld

Har du månedens vindernummer, henvender du dig til Aase Krogsgaard på tlf: 9794 1634

2019

Måned Vindernummer Gavekort til:
Januar 2 Brændegården
Februar 49 Flügger Farver
Marts 75 Håreksperten
April 4 Min købmand
Maj 46 Nordvestfoder
Juni    
Juli    
August    
September    
Oktober    
November    
December